Як і де вступити до партії

 

Членом Партії може бути громадянин України незалежно від його національності, релігійних переконань, статі, соціального та майнового стану, належності до громадських організацій, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає та дотримується Програми та Статуту Партії, своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню завдань Партії та не є членом будь-якої іншої політичної партії.

Якщо Ви прийняли рішення стати членом Єдиного Центру, для цього необхідно:

Рішення щодо прийняття до Партії ухвалює Рада відповідної організації Партії, Політична Рада Партії, З’їзд Партії за присутності особи, яка вступає до Партії та особи (-іб), яка (-і) її рекомендує (-ють), але не пізніше двомісячного терміну з дати реєстрації заяви кандидата. Таке рішення набуває чинності з моменту його прийняття і не підлягає подальшому затвердженню.

Членство в Партії засвідчується партійним квитком.

 

Вступити до партії можна кожного дня з 8 до 18 години у секретаріатах наших регіональних організацій. Їх список та адреси офісів ви можете знайти у розділі "Регіональні організації"